Art4Peru Life in Peru Websiteheader


 naar ART-inez

Terug 

Email
info@art4peru.nl

Telefoon
0252 - 22 49 95

 
Anbi

Deze pagina is nog in aanbouw en zal worden aangepast aan het pakket van eisen van de belastingdienst.

De stichting is opgericht op vrijdag 30 augustus 2007 en heeft ten doel 'het inzamelen van gelden en steunen van (educatieve) projecten in het algemeen en voor Peru in het bijzonder'. Met dit doel voor ogen worden enerzijds sponsorprojecten opgezet om financiële middelen en andere steunvormen te verwerven en anderzijds plannen uitgewerkt voor de educatieve projecten in Peru.
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28117547.
De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt ondermeer in dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

 
                                            Postbankrekeningnummer:  53 18 512
                                            t.n.v. Stichting Art4Peru te Voorhout.


 

IBAN/SEPA Nummer:

 

NL98INGB0005318512

 

BIC Nummer:

 

INGBNL2A

 

Banknaam:

 

ING BANK N.V

 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

U kunt een  e-mailbericht  met vragen of opmerkingen over deze website sturen aan :  webmaster@art-inez.nl
Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van deze website te downloaden, af te drukken  en/of  na te maken
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar zelf (Copyright © 2005 by Inez Köhler). 
Deze website is regelmatig onder constructie en is laatst bijgewerkt op 20 december 2010
.