Art4Peru Life in Peru Websiteheader


 naar ART-inez

Terug 

Email
info@art4peru.nl

Telefoon
0252 - 22 49 95

 
Kids4Kids Peru


Kids4Kids Peru (2)


Het vriendenboekjesproject van Inez Köhler is ook in Peru met groot enthousiasme ontvangen!
Dit project is bedoeld om basisschoolkinderen uit Nederland en Peru met elkaar in contact te brengen. Dit doet zij door de uitwisseling van vriendenboekjes (zie onderstaand artikel 'Kids4Kids Peru (1)').

Inez heeft na haar terugkeer uit Peru weer een bezoek gebracht aan de
Wilhelminaschool in Rijnsburg, de Jenaplanschool in Oegstgeest en de Emmaüsschool in Voorhout, om de leerlingen die met zoveel enthousiasme aan dit project hebben meegewerkt de door de Peruaanse kinderen gemaakte vriendenboekjes te overhandigen.


"Ik ben net terug uit Peru waar ik twee fantastische maanden heb gehad en weer volop heb genoten van de bevolking en haar cultuur. In Cusco heb ik verschillende scholen benaderd voor mijn vriendenboekjesproject 'Kids4kidsPeru'. Veel scholen waren enthousiast over het project maar zaten vast aan een strikt leerprogramma waar mijn project op de korte termijn niet zomaar inpaste. Sommige scholen liepen zelfs achter op hun leerschema. Toch is het gelukt om in die paar weken tijd een aantal scholen te vinden die het project wel tussendoor wilden doen. Uiteindelijk had ik zelfs te weinig boekjes dus dat is iets voor een vervolgbezoek.

Enthousiaste kinderen vanaf 8 tot 12 jaar en iets ouder hebben met veel plezier aan de vriendenboekjes gewerkt! Het was een hele klus om van ieder kind een foto te maken en te laten afdrukken. Eén foto voor het vriendenboekje en één voor de kinderen zelf, want veel kinderen hadden niet eens een foto van zichzelf!
Met de voor hen aangeschafte kleurpotloden (dit was al een feest op zich) hebben ze tekeningen gemaakt voor in het boekje.

Voor elk schooltje heb ik naast tekenmaterialen ook spelmaterialen zoals voetballen, hoepels en springtouwen aangeschaft. Bij Humberto Luna, een school met 4000 leerlingen, moest ik de materialen aan directrice Matilde geven die er voor zou zorgen dat het bij de groepjes zou komen, die aan het project hadden meegewerkt. Wel jammer want ook daar had ik graag die blije gezichten willen zien.
Humberto Luna


Bij de andere kleinere projecten werd het overhandigd waar de kinderen bij waren. Het was echt waanzinnig leuk om te zien hoe de kinderen reageerden en hoe blij ze ermee waren! Bij een project, Way Nargocha, dat ligt in het plaatsje Tambomachay in de bergen, werd zelfs een welkomstlied gespeeld en een afscheidsceremonie gegeven bij het weggaan. Een groepje jongens in plaatselijke klederdracht speelden panfluit onder leiding van de leraar, Kike Pinto en de meisjes dansten er zingend en lachend omheen.
Way Nargocha


Een ander project, Señor de Huanca, ligt in Patabamba en hoog in de bergen bij Cusco. Hier kunnen kinderen uit de omgeving huiswerk maken en worden hier altijd opgevangen.  Marcos en Frida (een Peruaans echtpaar) zijn de oprichters van dit bijzonder leuke project.Bij mijn laatste bezoek aan dit project trof ik een grote chaos aan naast hun gebouw.
Een paar dagen daarvoor waren er 's nachts 7 huizen verdwenen. De huizen waren ingestort omdat de aanhoudende harde regen de grond onder deze huizen had weggespoeld. Gelukkig geen gewonden, maar wel een enorm trieste aanblik. De gezinnen die nu geen dak meer boven hun hoofd hadden, konden tijdelijk in de bibliotheek van het project slapen, maar moesten overdag wel buiten in de open lucht verblijven.
Volgens de leiders van 'Señor de Huanca' hebben ze minstens US$ 10.000 nodig om nu eerst zeven goede funderingen van beton te storten. Zo zie je hoe simpel deze mensen eigenlijk wonen, gewoon op de aarde bouwen zonder betonnen fundering met alle gevolgen vandien. Het zal dus nog wel een hele tijd duren voordat deze gezinnen weer een normaal dak boven hun hoofd hebben.Van de Jenaplanschool in Oegstgeest had ik ook nog oude voetbalkleding meegekregen. Deze heb ik in Cusco aan het project 'Runakunaq Wasin' gegeven, waar veel vrijwilligers werken. Dit project ligt in een achterstandswijk in Cusco en begeleidt voornamelijk de vele straatkinderen uit deze wijk. Luz Marina Arias, de directrice, was erg blij met de voetbalkleding, voetbal en andere spelmaterialen die ik ook voor hen had meegebracht. Voetbalkleding zijn de kinderen echt gek op en is hier dus ook altijd welkom!

 
Heel leuk was het om te horen dat een Nederlandse vrijwilliger zo enthousiast was over mijn project dat hij de gevangenen in een jeugdgevangenis in Cusco, waar hij op dat moment stage liep, ook vriendenboekjes heeft laten maken om deze uit te wisselen met de leerlingen van zijn oude middelbare school!

Verder heb ik goede kontakten gelegd voor vervolgprojecten en heb ik een bijzonder aardige Peruaan ontmoet die bereid is en mogelijkheden heeft om mij te helpen bij het verwezenlijken van mijn droom..... het bouwen van een creativiteitscentrum in Cusco!

Trefwoorden voor dit centrum zijn: Creativiteit, Communicatie en Continuïteit.
Het lijkt ons geweldig om dit samen te kunnen realiseren voor de kinderen van Peru.
Het is van belang dat kinderen leren zich creatief te uiten door hen in aanraking te laten komen met verschillende disciplines zoals schilderen, beeldhouwen, kleien, gedichten of verhalen schrijven, koken, naaien, timmeren, dansen, zingen. Kortom alles wat je op creatief gebied kunt bedenken.
Communicatie is daarbij van groot belang, waardoor ze uit hun isolement kunnen komen en kunnen ontdekken wat er nog meer is. Heel belangrijk is daarbij ook te zorgen voor continuïteit. Dit door middel van het overdragen van ve
rschillende vaardigheden en taken aan de Peruaanse docenten, die het dan verder kunnen voortzetten."


Inez Köhler / 15 juni 2008.


Kids4Kids Peru (1)


Drie basisscholen uit de Duin- en Bollenstreek, de Wilheminaschool in Rijnsburg (Leidsch Dagblad), de Jenaplanschool in Oegstgeest (Oegstgeester Courant) en de Emmaüsschool in Voorhout (Witte Weekblad), doen vol enthousiasme mee aan het uitwisselingsproject 'Kids4Kids Peru' van beeldend kunstenares Inez Köhler.

Dit project is bedoeld om twee culturen van basisschoolkinderen met elkaar in contact te brengen door de uitwisseling van miniboekjes, een soort vriendenboekjes, waaraan de kinderen bij het maken al veel plezier kunnen beleven.
In het boekje worden vermeld o.a. de naam, leeftijd, klas, naam en adres van de school, aangevuld met een foto van het kind, zodat het meer tot de verbeelding gaat spreken met wie de kinderen te maken hebben. In het boekje komen verder een aantal vragen over de leefomgeving en de dagelijkse belevingen van het kind, specifieke bij het land horende plaatjes en een gekleurde of geschilderde tekening, waaruit blijkt wat er in hun leventje belangrijk is.

Inez Köhler vertrekt in april naar Peru om aan dit fantastische  uitwisselingsproject tussen twee culturen gestalte te gaan geven. Zij zal de door de Nederlandse kinderen gemaakte miniboekjes verspreiden onder de schoolkinderen in Cusco en hen vragen om een soortgelijke boekje te maken over hun leefomgeving, gewoontes en dagelijkse belevingen. Het lijkt haar geweldig om te mogen ervaren hoeveel plezier deze kinderen gaan beleven aan het maken van zo'n vriendenboekje. Het zou leuk zijn als hier een regelmatig contact uit voortkomt en dat de kinderen af en toe een kaart, brief of tekening aan elkaar gaan sturen.

Voor stichting Art4Peru zal Inez een aantal workshops gaan geven aan de school- en weeskinderen in Cusco en omgeving. De daarvoor benodigde materialen zullen in Peru worden aangeschaft om op die manier de plaatselijke economie een beetje te steunen.

"Ik vind het heel belangrijk dat deze kinderen creatieve voeding kunnen krijgen en zich daardoor beter gaan leren uiten. Er heerst in Peru nog steeds veel armoede, misbruik, alcoholisme en geweld. Kinderen krijgen nauwelijks de aandacht waar ze behoefte aan hebben en krijgen bovendien al heel jong grote verantwoordelijkheden opgelegd.
Ze snakken naar aandacht en af een toe een aai over hun bol !
Deze schilderworkshops zullen inspirerend werken de creativiteit van deze kinderen vergroten, waardoor ze later vrijer en makkelijker hun keuzes kunnen maken.

Volgend jaar (2009) hoop ik met een groepje creatieve mensen, waaronder zich ook kunstenaars bevinden, terug te gaan. Er worden dan allerlei disciplines gegeven van schilderen, timmeren, zingen, toneel, gedichten maken, spelletjes tot aan dansen en koken toe. Kortom, alles wat expressief is en met creativiteit te maken heeft, is welkom.

Het ligt in mijn bedoeling daar een soort creativiteitscentrum op te richten waar kinderen van zes tot twaalf jaar hun hart kunnen ophalen aan allerlei creativiteit. Stichting Art4Peru zal dan ook op zoek gaan naar sponsors om dit doel te kunnen realiseren."

Inez Köhler / maart 2008.

Kids4Kids Peru - projectadressen


Colegio Humberto Luna
Centenario 710
Cusco Peru

Escuela Wiñaypaq de la comunidad de Wallargocha in Tambomachay
schoolproject van Kike Pinto
website:
www.takimuseum.org

Señor de Huanca - project van Frida en Marcos
Altura de Av. Collasoyo 4
Urb Salineras Patabamba
Cusco Peru
Postadres: Freedom Jiron H 4B Urb San Francisco - Wanchaq - Cusco - Peru

website: www.senordehuanca.org

Inti Runakunaq Wasin
La casa de los hombres del sol
Calle los Profesionales 104
Huancara
Cusco Peru

website: www.streetkidscusco.8m.com
 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

U kunt een  e-mailbericht  met vragen of opmerkingen over deze website sturen aan :  webmaster@art-inez.nl
Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van deze website te downloaden, af te drukken  en/of  na te maken
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar zelf (Copyright © 2005 by Inez Köhler). 
Deze website is regelmatig onder constructie en is laatst bijgewerkt op 20 december 2010
.