Art4Peru Life in Peru Websiteheader


 naar ART-inez

Terug
Anbi
Links 

Email
info@art4peru.nl

Telefoon
0252 - 22 49 95

 
Over de stichting

Inez Köhler heeft naar aanleiding van een bezoek aan Peru in 2005 besloten om via de verkoop van kunstkalenders educatieve kinderprojecten in de omgeving van Cusco (Peru) te gaan ondersteunen.

Op 15 augustus 2007 werd een groot gebied rond de toeristische plaatsen Ica en Pisco getroffen door een zware aardbeving. Hierbij werden meer dan 100.000 mensen van het ene op het andere moment dakloos. Inez heeft toen direct het initiatief genomen om voor de slachtoffers van deze aardbeving in augustus 2007 een inzamelingsactie te starten en een kunstveiling te organiseren. Om de te verwachten geldstroom in goede banen te kunnen leiden heeft zij Stichting Art4Peru opgericht met de bedoeling daarin al haar goede doel activiteiten onder te brengen.
De stichting is opgericht op vrijdag 30 augustus 2007 en heeft ten doel 'het inzamelen van gelden en steunen van (educatieve) projecten in het algemeen en voor Peru in het bijzonder'. Met dit doel voor ogen worden enerzijds sponsorprojecten opgezet om financiële middelen en andere steunvormen te verwerven en anderzijds plannen uitgewerkt voor de educatieve projecten in Peru.
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28117547.
De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt ondermeer in dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

 
                                            Postbankrekeningnummer:  53 18 512
                                            t.n.v. Stichting Art4Peru te Voorhout.


 

IBAN/SEPA Nummer:

 

NL98INGB0005318512

 

BIC Nummer:

 

INGBNL2A

 

Banknaam:

 

ING BANK N.V

 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

U kunt een  e-mailbericht  met vragen of opmerkingen over deze website sturen aan :  webmaster@art-inez.nl
Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van deze website te downloaden, af te drukken  en/of  na te maken
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar zelf (Copyright © 2005 by Inez Köhler). 
Deze website is regelmatig onder constructie en is laatst bijgewerkt op 20 december 2010
.