Art4Peru Life in Peru Websiteheader


 naar ART-inez

Terug
Project 2011
Project 2009
Kids4Kids Peru
Creativiteitscentrum
Kunstveiling 

Email
info@art4peru.nl

Telefoon
0252 - 22 49 95

 
Projecten

Enige tijd voor de oprichting van de stichting heeft Inez Köhler contacten gelegd met Nederlandse, Belgische en Australische organisaties die zich in Cusco bezighouden met de bouw van schooltjes en het begeleiden van vrijwilligers naar de vele projecten in schooltjes, weeshuizen, kinderdagverblijven en jeugdopvangcentra in Cusco en de bergdorpen eromheen. De meeste van deze organisaties toonden zich in eerste instantie steeds zeer enthousiast en zagen maar wat graag de schenkingen bijgeschreven. Echter op het moment dat je een zekere inspraak en verantwoording wilde ten aanzien van de besteding van de donatiegelden verdween dit gevoel van gastvrijheid al gauw. Ook bleek er voor een intensieve, meer persoonlijke bijdrage weinig ruimte. Reden genoeg om onze doelen verder geheel zelfstandig binnen en vanuit de stichting te gaan realiseren.


Stichting Art4Peru zet zich niet alleen in voor de 'kansarme' straat- en weeskinderen, maar in principe voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. De kwaliteit van het primaire onderwijs in Peru schiet ernstig te kort en staat volgens onderzoekingen op een zeer lage plaats in de 'wereldranglijst'. Daarbij is voor creatieve vakken zoals wij die kennen al helemaal geen plaats, laat staan dat er van enig niveau kan worden gesproken.

Het primaire doel van de stichting is dan ook om de kinderen creativiteit en communicatie te brengen en hen te leren veel meer mogelijkheden te zien voor hun toekomst en deze verder te ontwikkelen, voor zichzelf en hun omgeving.

In 2008 heeft Inez Köhler namens de stichting leiding gegeven aan het zeer geslaagde project 'Kids4Kids Peru'. In dit project, waaraan in Nederland drie basisscholen hun medewerking hebben verleend, stonden creativiteit en communicatie centraal (zie verder onder Kids4Kids Peru).

De stichting was voornemens in 2009 in Cusco een creativiteitscentrum te starten van waaruit de diverse vormen van creatief onderwijs zouden kunnen worden gecoördineerd en beoefend. Om dit grootse plan met ondersteuning van de Rotaryclub in Cusco in een vlot tempo te kunnen verwezenlijken was participatie van een Nederlandse Rotaryclub een vereiste. De stichting heeft daartoe diverse Rotaryclubs benaderd en presentaties van het project gegeven. Hierbij bleek echter dat er ook een lange termijnplanning bestaat voor goede doel projecten. Aangezien er op de korte termijn geen steun voor dit project kon worden gevonden is besloten dat de stichting zich voorlopig zal blijven richten op meer kleinschalige projecten.
 
 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

U kunt een  e-mailbericht  met vragen of opmerkingen over deze website sturen aan :  webmaster@art-inez.nl
Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van deze website te downloaden, af te drukken  en/of  na te maken
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar zelf (Copyright © 2005 by Inez Köhler). 
Deze website is regelmatig onder constructie en is laatst bijgewerkt op 20 december 2010
.